Fiskeregler

Fiskeregler för fiskerättsägare i Borssjöns fiskevårdsområdesförening

Nätfiske, långrev, saxar och ryssjor (lokar) får bara bedrivas av fiskerättsägare


Nätfiske: 


Näten skall vara märkta i båda ändar med väl synliga flöten och uppmärkta med fiskrättsägarens namn.

Högst två nät får användas vid varje fisketillfälle.

Nätens maxlängd får vara högst 30 meter, och minsta maskstorlek 60 mm.

De två näten får kopplas samman till en enhet.

Naturlig fiskväg som vid älvmynningar och sund får inte stängas till mer än halva fiskvägens bredd.

Nätfiske är inte tillåtet under tiden 15:e maj till den 31:a juli.Långrev: 


Får bedrivas med ett redskap per fiskrättsägare med upp tom 100 st krokar.

Långreven får max ligga 24 timmar innan den vittjas.Saxar:


10 st saxar får användas som mest vid varje tillfälle och uppmärkta med fiskrättsägarens namn.

Saxarna får max ligga 24 timmar innan den vittjas.Ryssjor(lokar):


2 st redskap får användas samtidigt och de skall vara uppmärkta med namn.Varje fiskerättsägare, som så önskar, kommer att få det antal fiske/medlemskort som fastigheten är berättigad till, enligt stadgarna. Kortet(-en) utfärdas efter kontakt med någon i styrelsen och är giltigt ett kalenderår.

 

Fiskerättsägarens familj har rätt att fiska på ett kort och fiskrättsägaren kan också överlåta kortet till en annan person.

Fiske/medlemskortet skall alltid medtages vid fiske.


Generella fiskeregler som gäller för alla


    H
andredskap/Trollingfiske med max 2 st. spön per person får bedrivas från båt med motor.


Angelfiske med 10 st. krok får bedrivas vid vinterfiske.

En mjärde får användas per fiskande och skall vara uppmärkt med namn på flöte eller mjärde.

Alla andra redskap är förbjudna.

Giltigt fiskekort ska alltid medtagas och på begäran visas upp för fiskepolis.

Minimimått för gös är 40 cm.

Ungdomar upp t.o.m. 16 år får fiska gratis med handredskapFöreningen fråntar sig från allt ansvar för den fiskandes skadegörelse av enskild egendom.