Fiskeregler

Borssjöns Fiskevårdsområdesförening

Fiskeregler för fiskerättsägare i Borssjöns fiskevårdsområdesförening

Nätfiske, långrev, saxar och ryssjor (lokar) får bara bedrivas av fiskerättsägare


Nätfiske: 


 • Näten skall vara märkta i båda ändar med väl synliga flöten och uppmärkta med fiskrättsägarens namn.
 • Högst två nät får användas vid varje fisketillfälle.
 • Nätens maxlängd får vara högst 30 meter, och minsta maskstorlek 60 mm.
 • De två näten får kopplas samman till en enhet.
 • Naturlig fiskväg som vid älvmynningar och sund får inte stängas till mer än halva fiskvägens bredd.
 • Nätfiske är inte tillåtet under tiden 15:e maj till den 31:a juli.Långrev: 


 • Får bedrivas med ett redskap per fiskrättsägare med upp tom 100 st krokar.
 • Långreven får max ligga 24 timmar innan den vittjas.Saxar:


 • 10 st saxar får användas som mest vid varje tillfälle och uppmärkta med fiskrättsägarens namn.
 • Saxarna får max ligga 24 timmar innan den vittjas.Ryssjor(lokar):


 • 2 st redskap får användas samtidigt och de skall vara uppmärkta med namn.Varje fiskerättsägare, som så önskar, kommer att få det antal fiske/medlemskort som fastigheten är berättigad till, enligt stadgarna. Kortet(-en) utfärdas efter kontakt med någon i styrelsen och är giltigt ett kalenderår.

 

Fiskerättsägarens familj har rätt att fiska på ett kort och fiskrättsägaren kan också överlåta kortet till en annan person.

Fiske/medlemskortet skall alltid medtages vid fiske.


Generella fiskeregler som gäller för alla

 • Handredskap/Trollingfiske med max 2 st. spön per person får bedrivas från båt med motor.
 • Angelfiske med 10 st. krok får bedrivas vid vinterfiske.
 • En mjärde får användas per fiskande och skall vara uppmärkt med namn på flöte eller mjärde.
 • Alla andra redskap är förbjudna.
 • Giltigt fiskekort ska alltid medtagas och på begäran visas upp för fiskepolis.
 • Minimimått för gös är 40 cm.
 • Ungdomar upp t.o.m. 16 år får fiska gratis med handredskapFöreningen fråntar sig från allt ansvar för den fiskandes skadegörelse av enskild egendom.


Copyright  ©  All Rights Reserved