Fiskeregler

Generella fiskeregler som gäller för alla

Handredskap och Trollingfiske med max 2st spön per person får bedrivas, gäller även från båt med motor.

Angelfiske/ismete med 6st krok/ismetespön får bedrivas vid vinterfiske. 

Ungdomar upp t.o.m 16 år får fiske gratis med handredskap.

En mjärde får användas per fiskande med årskort och ska vara uppmärkt med namn och telefonnummer på flöte. 

Alla andra redskap är förbjudna.


Minimimått för gös är 45cm och maxmått är 70cm.

Maxantal Gös, 3st fiskar per dag får tas upp.

Gösfiske förbjud under perioden: 1 maj t.o.m 30 juni. 

Vertikalfiske och prickskytte är förbjudet under perioden 1 maj t.o.m 30 juni. 

Gädda över 90cm ska släppas tillbaka.

Abborre över 45cm ska släppas tillbaka.


Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. 

Max ett fiskekort per dygn får köpas per person.

Allt fiske i Prostgårdsälven är förbjuden tillsvidare. 


Vid iFiske ska antal fiskar av gös, gädda och abborre som tas upp rapporteras efter varje fisketillfälle. Vi uppmuntrar även rapportering av tillbakasläppt fisk. Detta behöver utföras för att vi ska kunna bedöma ett hållbart fiske. 

Fiskeregler för fiskerättsägare i Borssjöns fiskevårdsområdesförening

Med undantag från de regler som gäller för alla, får markägaren/huvudmannen som har rätt till nätfiske. Detta på prov tillsvidare. 

Medlemskort kommer skickas ut, numrerade och inplastade var 5:de år till markägare. Detta på prov tillsvidare. Medlemskorten är ett värdepapper som kan lånas ut. Inga nya medlemskort kommer utfärdas under den 5 års perioden utan gilltig anledning.